Stap 1: beoordeling bedrijfspand

De eerste stap voor een nieuwe winkelbakkerij is het beoordelen of de locatie voldoet aan jouw wensen; een bedrijfspand beoordeling. Een belangrijke stap, omdat jij niet in de problemen wilt komen met klagende buren over bijvoorbeeld geur- of geluidsoverlast.

Samen met jou bezoekt TenBa de locatie om te onderzoeken of er, op basis van de door jou gewenste bakkerijtechnieken, technische bezwaren zitten in of rondom het pand. TenBa toetst dan direct of de locatie kan voldoen aan de voor de bakkerij geldende wetgeving. Vooraf wordt voor jou het bestemmingplan gecontroleerd. Daarnaast krijg je tips en word je gewezen op zaken die bij de realisatie van het project meegenomen moeten worden.

De kosten voor deze eerste stap zijn circa € 500,=, inclusief het bezoek ter plaatse.
Afhankelijk van de vestigingsplaats kan dit variëren.