Stap 3: technische documentatie voor bouwers

Als op basis van de ontwerpen van stap 2 het indelingsplan voor jouw bakkerij klaar is, stelt TenBa de technische documenten op. Deze stukken zijn nodig om de installateurs en aannemer te informeren over de werkzaamheden die moeten plaatsvinden om de ruimte klaar te maken tot de bakkerij.

Deze documentatie bestaat uit een machine kruislijst en tekeningen waarop de machine aansluitingen zijn weergegeven. Een installateur kan op basis van deze tekeningen een ontwerp van de installaties maken en een offerte aanbieden. Jij ontvangt van TenBa de tekeningen met daarop aangeven de elektrische aansluitpunten, riolering afvoerpunten, perslucht- en gasaansluitpunten, watervoedingspunten en overige voor de techniek van belang zijnde aansluitpunten.

De kosten voor de werkzaamheden gedurende deze derde stap zijn vanaf € 750,=.

Wij merken op dat TenBa deze 3e stap niet kan uitvoeren zonder dat de 2e stap door TenBa is uitgevoerd. Wij adviseren je om deze stukken door TenBa aan de installateur en aannemer mondeling toe te laten lichten en te infomeren over jouw plannen. Dit voorkomt dat deze partijen jou allerlei technische vragen gaan stellen.

Als indicatie voor deze optie kun je € 500,= aanhouden.
Ook kan TenBa een werkomschrijving opstellen, behorend bij de tekeningen,waarin is opgenomen aan welke uitgangspunten en eisen jouw bakkerij dient te voldoen. Deze optie komt op ca. € 250,=.