Stap 4: melding Activiteitenbesluit

In het kader van de milieuwetgeving ben je verplicht om een melding te doen aan de gemeente waarin je aangeeft dat je een bakkerij start. TenBa verzorgt deze melding voor je en beantwoordt de specifieke milieuvragen die vanuit de overheid worden gesteld.

Voor het verzorgen van de melding vraagt TenBa bij jou enkele gegevens op waaronder bijvoorbeeld een uittreksel van de Kamer van Koophandel. Bij de melding moet een tekening van de bedrijfsindeling, met daarop diverse van overheidswege gestelde eisen, bijgevoegd worden.

TenBa heeft op basis van het advies tijdens stap 2 de indelingstekening en zal deze aanpassen aan de eisen van de wetgeving. Bij afronding van deze stap ontvang je de melding Activiteitenbesluit, de milieuvoorschriften die voor jouw bakkerij van toepassing zijn en de toelichting hierop, digitaal en samengevat in één handzaam document.

De kosten voor deze vierde stap zijn € 250,=

Indien TenBa de melding dient te verzorgen zonder dat zij eerder bij dit traject zijn betrokken, dien je hen te voorzien van een correcte tekening of TenBa aanvullend opdracht te geven een tekening voor de milieumelding op te stellen.