Stap 5: realisatie bakkerij

TenBa heeft de afgelopen decennia al meer dan 300 bakkerijprojecten uitgevoerd en meer dan 150.000 m² bakkerijvloer ontwikkeld en geadviseerd. Met deze kennis staan zij jou bij, tijdens de realisatie de bouw en inrichting van jouw bakkerij.

Ten behoeve van de bouw stelt TenBa een planning op. Zij vragen, in overleg met jou, offertes aan van alle disciplines die nodig zijn voor de afbouw. Tenba vergelijkt de offertes, zodat je tot een goed besluit kunt komen. Om de verschillende disciplines goed te laten samenwerken houdt TenBa werkvergaderingen met installateurs, bakkerij techniek leverancier en aannemer. Alles wat besproken is, wordt vastgelegd. Op deze manier kun jij anticiperen op allerlei vragen die tijdens een bouwproces altijd naar voren komen.

TenBa is vanuit Wageningen altijd bereikbaar voor tussentijdse vragen. Zij hebben het volledige overzicht van alle zaken die moeten gebeuren.
Als alles klaar is en jouw bakkerij is opgestart, dan organiseert TenBa opleveringen met de partijen. Ook hiervan ontvang je het verslag. Zodra je het laatste opleverpunt hebt afgetekend is de installateur of aannemer klaar. Niet eerder.

De werkzaamheden in deze periode hangen af van hoe en waar de bakkerij wordt gevestigd en of er veel aan het pand moet gebeuren om er een bakkerij te kunnen vestigen. Op basis van de ontwikkelde plannen, kan TenBa een indicatie geven van de te verwachten kosten.